Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

wat is BA?

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen

Dankzij de verschillende rollen die u inneemt in de samenleving bent u uiteraard niet enkel burgerlijk aansprakelijk voor uw daden in de privť-sfeer. Ook als beheerder van een ondernemer loopt u tijdens uw beroepsactiviteiten bijvoorbeeld voortdurend het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor schade die u zou hebben toegebracht aan leveranciers, klanten of derden. Dit kan zowel voor u als uw onderneming zeer vergaande financiŽle gevolgen hebben.

Het gevaar schuilt om elke hoek

De risico's waaraan u als ondernemer wordt blootgesteld en waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld zijn dan ook talrijk. De nalatigheid van een personeelslid kan leiden tot een fout, een arbeider kan tijdens het lassen een brand veroorzaken bij een klant of nog minder voorspelbaar: een klant zou zomaar kunnen struikelen over een uitstekende tegel in uw inkomhal. Welk van deze gevallen zich ook voordoet, de financiŽle gevolgen kunnen voor u als ondernemer steeds enorm hoog oplopen. Bovendien: in het geval u een voor het publiek toegankelijke onderneming uitbaat, bent u zelfs verplicht om risico's te dekken waarvoor u zelf niet voor in fout kunt worden gesteld!

Brede dekkingsgraad

Net zoals de overige verzekeringen BA kent ook de variant voor ondernemingen een brede dekkingsgraad. Naast uw eigen burgerlijke aansprakelijkheid (in de hoedanigheid van bedrijfsleider), geldt ze tevens voor uw vennoten, uw personeelsleden en andere personen die op welke manier dan ook deel uitmaken van uw onderneming. Dit alles binnen alle activiteiten van uw onderneming, voor alle schade die wordt toegebracht aan derden, zowel van lichamelijke als materiŽle aard.

Uitbreidingen

Toch wilt dit niet zeggen dat u niet meer voor verrassingen kunt komen te staan eens u uw basisverzekering BA als ondernemer hebt afgesloten. In een aantal gevallen is het namelijk mogelijk dat de kosten en erelonen van advocaten, net zoals eventuele onderzoeks- en gerechtskosten, voor uw rekening zullen zijn. Voor deze gevallen bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen dan ook de uitbreidende waarborg Rechtsbijstand aan. Tenslotte is ook de schade die wordt aangericht door uw onderaannemers niet opgenomen in voornoemde basisdekking. Ook in deze richting kunt u daarom opteren voor een uitbreiding.