Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

wat is BA?

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: Welkom

Welkom bij verzekeringburgerlijkeaansprakelijkheid.be . Op deze webstek kunt u alle informatie terugvinden omtrent Burgerlijke Aansprakelijkheid (afgekort BA) en zijn toepassingen op verschillende domeinen uit de samenleving.

Nuttig voor iedereen

Zelfs voor de meest oplettende personen in deze wereld, die alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen tegen alle mogelijke gevaren die om elke hoek liggen te loeren, kan er altijd iets misgaan. Om je in te dekken tegen het risico dat dit gevaar zich zal voordoen, is het mogelijk een verzekering af te sluiten. Je verzekeren tegen je eigen burgerlijke aansprakelijkheid is hiervan het beste voorbeeld. Op deze manier worden zowel de belangen beschermd van de persoon die ergens schade veroorzaakt, als de belangen van een persoon die door een fout van iemand anders schade lijdt.

Oplettendheid blijft geboden

Houdt hierbij wel in gedachten dat het afsluiten van een verzekering BA je niet kwijtscheldt van alle mogelijke schuld. Zoals u namelijk elders op deze webstek kan vinden, moet een voorval steeds aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling. Zorg er dus steeds voor dat het risico dat er iets fout loopt, altijd zo klein mogelijk wordt gehouden. De schade mag namelijk nooit of te nimmer te wijten zijn aan eigen schuld of een actieve daad.

Brede dekkingsgraad

In welke sector de verzekering BA zich ook bevindt, het heeft net als alle andere verzekeringen als doel om derden schadeloos te stellen voor aangerichte materiŽle of lichamelijke schade door de verzekerde in kwestie.

Alle verzekeringen omtrent burgerlijke aansprakelijkheid worden over het algemeen gekenmerkt door een vrij brede dekkingsgraad. Degene die deze verzekering afsluit, verzekert hiermee vaak niet enkel zijn eigen persoon in welke hoedanigheid dan ook, maar tevens de personen die in die bepaalde hoedanigheid nauw bij zijn activiteiten van welke aard dan ook betrokken zijn. Zo dekt een autoverzekering BA alle bestuurders die met het verzekerde voertuig rijden, de verzekering Gezin BA alle leden van uw gezin, de verzekering BA voor leraren tevens de eventuele schadegevallen die veroorzaakt worden door zijn leerlingen, de verzekering BA Ondernemingen zowel uw vennoten als personeelsleden enzovoort.